телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Преглед при личен лекар - Д-р Заприн Пепелов, ОПЛ

Прегледи

Всеки човек може да се прегледа при общопрактикуващ лекар, дори и да не е здравноосигурен, т.е. без платени осигуровки. Естествено, цената на прегледите се различава в случаите - здравноосигурен пациент и неосигурено лице.

Д-р Пепелов е личен лекар на повече от 2000 пациента. В своя лекарски кабинет в ДКЦ 5 в Тракия приема пациенти за преглед и лечение на общи заболявания, имунизация, диспансеризация на хронични заболявания.

Издава направления за консултативни прегледи, лабораторни изследвания, образна дигностика и хоспитализация, както и медицински свидетелства за работа, сключване на брак, медицинско за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС.

Д-р Заприн Пепелов има сключен договор за НЗОК, извършва домашни посещения и записва нови пациенти.