телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Колко направления има право да получи един здравноосигурен пациент

Колко направления има право да получи пациента

Като лични лекари, много често се сблъскваме с проблем, касаещ пряко здравноосигурените ни пациенти, но в повечето случаи и ние сме ограничени! По принцип, няма ограничения в броя на ползваните направления през годината за консултация със специалист!

Личният или лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прегледи и изследвания, съобразно състоянието на пациента, но той разполага с точно определен брой медицински направления за всяко тримесечие, които следва да разходва своевременно и съобразно потребностите на пациентите, а това предразполага към недостиг на направления в много от случаите.

Ограниченията се налагат от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК. Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат няколко показателя - възраст на пациентите, хронични заболявания, профилактични прегледи и др. Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.

Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед при него. Личният лекар може да издаде направление за консултация или съвместно лечение към всеки специалист, но не и към лекар със същата специалност, към когото вече е издал направление преди изтичането на сроковете на първоначално издаденото. Издаването на ново направление към същия специалист става след изтичането на този срок и след преглед от личния лекар за установяване на необходимостта от повторна консултация. Медицинско направление за консултация и съвместно лечение се издава от личния лекар, но и от лекарите специалисти за консултация с друг специалист и за решаване на проблеми, възникнали в хода на дадено заболяване.

Прочитайки това, Вие сами можете да прецените, че всеки личен лекар е ограничен във възможността да издава неограничено направления, въпреки правата на здравноосигурените за получаване на адекватна медицинска помощ в страната. В доста от случаите, направленията могат да бъдат изчерпани още в началото на периода, което пък ще ограничи изцяло възможността на лекаря да издава нови до идване на новото тримесечие. В множество случаи - това е недопустимо. Благодяря Ви за разбирането!