телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Кога трябва да си избера личен лекар за детето

Кога трябва да си избера личен лекар за детето

Трябва да изберете общопрактикуващ лекар на детето си веднага след раждането. Изборът на личен лекар се прави с Формуляр за първичен избор на ОПЛ, който ще вземете от РЗО (Районна Здравноосигурителна Каса) по местоживеене.

Изборът се осъществява от един от родителите. За новородените, до издаване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка, в регистрационната форма се вписват номера на съобщението за раждане на детето и регистрационният номер на лечебното заведение, подало съобщението.

Грижите за Вашето дете започват още в родилния дом - извършват се прегледи, изследвания, манипулации, ваксинации.

Към личен лекар, родителите трябва да се обръщат винаги когато детето има здравословен проблем или се нуждае от консултация, изследване, домашно или болнично лечение, рехабилитация, както и за предписване на лекарства.

Родителите трябва да спазват стриктно дадените от лекаря указания по отношение на хигиена, хранителен и двигателен режим на детето. Личният лекар консултира родителите по всички въпроси, свързани със здравословното състояние на детето, а и води неговото медицинско досие.

Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи, изследвания и ваксинации на децата. Ако установи отклонения в развитие на детето, личния лекар го насочва своевременно към консултация със специалист от съответния профил или към извършването на допълнителни изследвания или лечение.

До навършването на 18-годишна възраст личният лекар на детето провежда профилактичните дейности по програмата "Детско здравеопазване".