телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Важна информация за пациентите - Д-р Пепелов, личен лекар

Кои са основните права на здравноосигурените лица?

Кои са основните права на здравноосигурените лица?

Здравното осигуряване е регламентирано в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължителното здравно осигуряване е ...

Подробно
Какви са задълженията на здравноосигурените пациенти?

Какви са задълженията на здравноосигурените пациенти?

Здравното осигуряване е регламентирано в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължителното здравно осигуряване е ...

Подробно
Колко направления има право да получи пациента

Колко направления има право да получи пациента

Като лични лекари, много често се сблъскваме с проблем, касаещ пряко здравноосигурените ни пациенти, но в повечето ...

Подробно
Кога трябва да си избера личен лекар за детето

Кога трябва да си избера личен лекар за детето

Трябва да изберете общопрактикуващ лекар на детето си веднага след раждането. Изборът на личен лекар се прави с ...

Подробно