телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Лечение на общи заболявания - Д-р Пепелов, ОПЛ в ДКЦ 5

Лечение

Личният лекар е общопрактикуващ лекар. Това означава, че той трябва да лекува т.н. общи заболявания. Ако на пациента се налага болнично лечение, лекарят издава направление за специалист.

Д-р Пепелов е личен лекар на повече от 2000 пациента. В своя лекарски кабинет, намиращ се в ДКЦ 5 в Тракия, приема пациенти за преглед и лечение на общи заболявания, имунизация, диспансеризация на хронични заболявания. Издава направления за консултативни прегледи, лабораторни изследвания, образна дигностика и хоспитализация, както и медицински свидетелства за работа, сключване на брак, медицинско за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС.


Д-р Заприн Пепелов има сключен договор за НЗОК, извършва домашни посещения и записва нови пациенти.

При необходимост от медицинска помощ, пациентът трябва да се обърне към избрания от него личен лекар, който да осъществи първичен преглед на пациента, да назначи лечение и да предпише необходимите лекарствени средства. При необходимост, личният лекар издава направление за извършване на медико-диагностични изследвания. Когато състоянието на пациента го изисква, общопрактикуващият лекар издава направление за консултация и съвместно лечение със специалист. Ако на пациента се налага болнично лечение, лекарят издава направление за хоспитализация.