телефон: 0899 91 55 83e-mail: pepelovmd@gmail.com

Д-р Пепелов - общопрактикуващ лекар (ОПЛ) - личен лекар

ВАЖНО: Кабинетът се намира в ДКЦ 5, ет. 2, каб. 19 !

Д-р Пепелов е личен лекар в Пловдив, с повече 20 години опит в здравеопазването. Има договор с НЗОК. Личен лекар е на повече от 2000 пациента. Лекарският кабинет се намира в Тракия - бившата поликлиника, сега ДКЦ 5.

В своята АИППМП (Амбулатория за Индивидуална Практика за Първична Медицинска Помощ) извършва прегледи на пациенти, диспансеризация на хронични заболявания, имунизации, домашни посещения, прегледи и лечение на общи заболявания, включително детска консултация.

  • Издава направления за консултативни прегледи, лабораторни изследвания, образна дигностика, хоспитализация.
  • Издава медицински свидетелства за работа, за сключване на брак, за свидетелство за правоуправление на МПС и т.н.
  • Извършва домашни посещения.
  • Записва нови пациенти.
Прегледи

Всеки човек може да се прегледа при ...

Лечение

Личният лекар е общопрактикуващ лекар. ...

Частен лекарски кабинет на д-р Пепелов
тел. за връзка -
0899915583